Tidigare medborgardialoger

Inför arbetet med planprogram och detaljplaner har Väsby Entré anordnat medborgardialoger. Olika grupper har då diskuterat och gett förslag på hur de vill att området ska se ut.

Flera medborgardialoger om Väsby Entre har hållits sedan uppstartsdialogen 2010. Vid olika tillfällen har ungdomar på gymnasiet, Upplands Väsby Promotion och andra boende i Väsby kunnat delta med sina synpunkter och förslag. Det har också gjorts intervjuer i Väsby centrum och i Vilundaparken.

Upplands Väsby kommun arbetar aktivt med medborgardialoger. Då kan du som medborgare kan vara med och bidra med dina tankar kring hur kommunen ska utvecklas.

Senast uppdaterad: 13 februari 2024