Pågående arbeten

Här listar vi de arbeten som pågår i projekt Väsby Entré. Bland annat pågår arbeten i Järnvägsparken, där detaljplanen vann laga kraft 2017.

Lilla Henriksborg och Villa Korpkulla

Lilla Henriksborg och Villa Korpkulla renoveras

Renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Just nu renoverar vi tillsammans med Väsbyhem de gamla trähusen Lilla Henriksborg och Villa Korpkulla i Järnvägsparken. Husen renoveras i ett första skede utvändigt. Grund, tak, fönster och fasader ska rustas upp.

Husen är cirka 150 år gamla och hör därmed till de äldsta bevarade byggnaderna i Upplands Väsby. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2019.

Industribyggnader rivs i Nedra Runby

Vi river tomma industribyggnader i Njursta industriområde. Upplands Väsby kommun köpte 2014 två industrifastigheter väster om järnvägen, mark som kan behöva användas för den utbyggnad av stationsområdet som planeras i projekt Väsby Entré. Ett tiotal byggnader på fastigheterna kommer att rivas. Två tegelhus på området lämnas kvar. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2019.

Senast uppdaterad: 15 december 2020